3) Waterdamp: Dit gas ontstaat bij de ontbranding, doordat de waterdamp deeltjes (H) zich combineren met zuurstofdeeltjes (O).

De functie van de katalysator is dus voor het terugbrengen van de schadelijke uitlaatgassen als koolmonoxide ( CO) en koolwaterstoffen (HC). Dit zijn de stoffen die in het uitlaat gas die niet volledig verbrand zijn. Daarnaast reduceert de katalysator het roet tot 40%.

De reductie-katalysator,
Deze verminderd de hoeveelheid van schadelijke en giftige gassen. Het is een plaat met een honingraat-patroon erin. Deze vormen kanaaltjes die van binnen bedekt zijn met edelmetalen, zoals platina of palladium. (Dit zijn de eigenlijke stoffen die een reactie veroorzaken; de katalysatoren) De reductie-katalysator werkt als volgt..
In de auto vind een ontbranding plaats die niet helemaal goed gaat. Hierbij ontstaan giftige en schadelijke gassen. Voordat deze de auto echt verlaten komen deze gassen langs de katalysator. Bijvoorbeeld stikstofoxide.Het edelmetaal in de kanaaltjes van de katalysator grijpt twee moleculen stikstofoxide (dus 2 keer een molecuul NO) vast en haalt ze uit elkaar. Je krijgt hierdoor dus 2 keer de ‘N’ en 2 keer de ‘O’. Het edelmetaal zorgt er dan voor dat de ‘O’-tjes en de ‘N’-etjes paren vormen (‘O 2’ en ‘N 2’)

Hierboven heb je kunnen lezen dat stikstof een onschadelijk gas is en oxide, oftewel zuurstof, ook. Stikstof is ‘N 2’ (2 keer de ‘N’) en zuurstof is ‘O 2’ (2 keer de ‘O’). De katalysator heeft er dus voor gezorgd dat twee moleculen van een schadelijk gas, twee moleculen van een onschadelijk gas worden.

De oxidatie-katalysator,
Deze vermindert de uitstoot van koolstofmonooxide en koolwaterstoffen. Dit onderdeel is hetzelfde opgebouwd als de reductie-katalysator en heeft ook platina of palladium als katalysator. De reactie die deze katalysator veroorzaakt, werkt hetzelfde als de reductie-katalysator, alleen hier pakt hij steeds twee keer CO (koolstofmonooxide)en één keer O 2 (zuurstof).

Deze zuurstof komt als volgt in de katalysator: Voordat zuurstof in de motor komt, vertelt een zuurstofsensor dat een deel daarvan naar de katalysator moet, en die zuurstof wordt bij de oxidatie-katalysator toegevoegd.